Provozní řád

1.Docházka

Dětský klubík Chameleon (dále jen DKCh) je otevřen od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod. Děti je možno přivést v průběhu celého dne (v předem domluveném čase) a vyzvednout nejpozději v 17 hodin.

Pozdní vyzvedávání dětí – prosíme maminky, aby se snažily vyzvedávat děti opravdu včas, nejpozději do 17:00. Za opakované pozdní příchody budeme muset požadovat platbu 100,- Kč navíc za započatou hodinu hlídání.

DKCh bude navštěvovat každý den maximálně 5 dětí, o které se bude starat 1 zkušená a kvalifikovaná vychovatelka.

 

2.Provoz DKCh

DKCh je čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě Živnostenského oprávnění, nepodléhá síti Ministerstva školství ČR, a tudíž nemá nárok na žádné dotace ani příspěvky.

Cílem programu je zajistit dětem všestranný rozvoj a díky individuálnímu přístupu se snažit rozvíjet dovednosti a znalosti. Všechny děti jsou vychovávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a naučí děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým.

Do klubíku jsou přijímány děti ve věku od 2,5 do 5 let.

 

3.Harmonogram dne

Denní program je přizpůsoben počasí a případným přáním dětí.

7:00 – 8:00                          příchod, volné aktivity, hra

8:00 – 9:00                          zpívání, říkanky, cvičení hrubé a jemné motoriky

9:00 – 9:30                          hygiena, zdravá dopolední svačinka + ovoce

9:30 – 11:00                       pobyt venku (procházka)

11:00 – 12:00                     hygiena, volné aktivity, hra

12:00 – 12:30                     oběd

12:30 – 14:30                     odpočinek, čtení pohádky

14:30 – 15:00                     společný úklid hraček před odchodem ven

15:00 – 15:30                     hygiena, zdravá odpolední svačinka + zelenina

15:30 – 17:00                     pobyt venku (hraní na zahradě) až do příchodu rodičů

 

4.Omluvenky

Dítě je možné omluvit telefonicky nejpozději do 18:00 hod předchozího dne, formou sms zprávy, či zavoláním. Toto bude bráno jako řádná omluva.

Omluva po 18:00 hod předchozího dne nebo ráno v den docházky není možná – bude účtována pokuta! Každou řádnou omluvu lze, po dohodě s vychovatelkou, nahradit pouze jiný den než je pravidelná docházka vašeho dítěte, pokud je volné místo.

Náhrady lze vybrat pouze za jeden měsíc zpětně (např. v říjnu náhrady za září a říjen / v listopadu náhrady za říjen a listopad atd.).

Dlouhodobé omluvy se budou řešit individuálně.

 

5.Nemoc dětí

Do klubíku nesmí nemocné děti!!! Za nemoc se považuje i rýma a akutní kašel!!!

Buďte prosím ohleduplní k ostatním dětem a maminkám a nemocné dítě nechejte doma.

Vychovatelka má pravomoc, pokud se jí dítě jeví jako nemocné, odeslat je hned ráno zpět domů s rodiči, nebo zavolat rodičům a požádat o předčasné vyzvednutí dítěte.

V případě onemocnění dítěte během pobytu ve školičce, je rodič povinen si jej vyzvednout co nejdříve (maximálně do dvou hodin) od oznámení nemoci.

 

6.Stravování dětí

Obědy si děti nosí z domova v označených krabičkách. Dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány ve školičce podle zásad zdravé životosprávy. Při celodenní stravě se dbá na dostatečný příjem vitamínů a zdraví prospěšných živin.

Pitný režim a svačinky během dne jsou zajištěny a zároveň jsou v ceně paušálního hlídání.

Dopolední svačina je přibližně v 9 hodin, oběd je ve 12 hodin a odpolední svačina je v 15 hodin. Mezi jednotlivými jídly je dodržován odstup maximálně 3 hodiny. Po celý den je hlídán pitný režim dětí.

Dětem prosím nedávejte do klubíku sladkosti (bonbony, čokolády, lízátka atd.).

7.Oblečení dětí

Nejlépe – tričko, tepláčky, kraťasy, papučky – vše řádně označené!

Dětem prosím přibalte do batůžku náhradní označené oblečení! Pro děti s pravidelnou docházkou je k dispozici skříňka na náhradní oblečení.

U dětí co mají pleny - přibalte pleny! Vlhčené ubrousky a krém jsou k dispozici u nás.

 

8.Vyzvedávání

Dítě bude předáno pouze osobám určeným v přihlášce. Pokud má dítě vyzvednout výjimečně někdo jiný, musí o tom rodič dítěte informovat ústně vychovatelku ráno při přebírání dítěte a uvést iniciály vyzvedávající osoby, které pak vychovatelka zkontroluje (jméno, č. OP, event. další).

 

9.Platba

Hodinová sazba je dána celkovým počtem hodin v měsíci (viz ceník). 

Platba docházky se platí hotově či na účet bankovním převodem. Pravidelná měsíční docházka je splatná do 7 dnů od podání závazné přihlášky. Při přihlášení dítěte na několik měsíců dopředu je „školkovné“ splatné vždy 20. den v měsíci. Platba je na 1 kalendářní měsíc předem. (V září platba na říjen, v říjnu na listopad, v listopadu na prosinec atd.). Nepravidelná docházka je účtována vždy v daný hlídací den ráno.

 

 

DOPORUČUJEME:

Dítě předem připravte a řekněte mu, že bude v klubíku s jinými dětmi a vychovatelkou bez vás (nelžete mu).

Opakujte mu stále dokola, že jak si pohraje a posvačí, tak si pro něj přijdete.

Chcete, aby si pohrálo a pěkně si to užilo.

Při převlékání dítěte mu zopakujte, kam jdete a že se vrátíte, a předejte dítě vychovatelce.

Nesmlouvejte s dítětem a společný pobyt v herně při předávání neprotahujte.

 

 

 


Kontakt

DK Chameleon

Tyršova 657/14
Slaný


777 976 583