Denní rozvrh

Denní program je přizpůsoben počasí a případným přáním dětí.

7:00 – 8:00                          příchod, společné povídání, volné aktivity, hra

8:00 – 9:00                          zpívání, říkanky, cvičení hrubé a jemné motoriky

9:00 – 9:30                          hygiena, zdravá dopolední svačinka + ovoce

9:30 – 11:00                        pobyt venku (procházka)

11:00 – 12:00                      hygiena, volné aktivity, hra

12:00 – 12:30                      oběd

12:30 – 14:30                      odpočinek, čtení pohádky

14:30 – 15:00                      společný úklid hraček před odchodem ven

15:00 – 15:30                      hygiena, zdravá odpolední svačinka + zelenina

15:30 – 17:00                      pobyt venku (hraní na zahradě) až do příchodu rodičů

 


Kontakt

DK Chameleon

Tyršova 657/14
Slaný


777 976 583